DIK doors - производител на врати, индустриални, гаражни, секционни, ролетни


  • Няма значение какъв е камионът! С рампите, Вие постигате максимален обем на товаро-разтоварна дейност, като интегрирате товарната площадка към всяко транспортно средство.

    Няма значение какъв е камионът! С рампите, Вие постигате максимален обем на товаро-разтоварна дейност, като интегрирате товарната площадка към всяко транспортно средство.